Active Biotech - Presentation-4.jpg

Forskaren 1

Fastigheten tomtareal uppgår till ca 27 300 kvm och är strategiskt belägen i företagsområdet Ideon i Lund med goda kommunikationer. Byggnadens totala area uppgår till ca 15 850 kvm, byggnaden är indelad i totalt 4 huskroppar, varav de två främre är uppförda 1992 och de två bakre 1997.