Fonden är avvecklad och alla fastigheter är sålda, slutgiltig återbetalning på investerat belopp har genomförts till alla investerare som var registrerade per avstämningsdagen.

För mer information kontakta förvaltaren Estea AB

LP5AB.jpg

Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Estea Logistic Properies 5 har investeringsinriktning mot lager- och logistikfastigheter. 

Bolaget emitterade i december 2013 kapitalandelsbevis och icke säkerställda obligationer på den svenska marknaden noterade på Nasdaqs obligationslista, med sk. OTC handel och med en löptid om cirka fem år.

För intressen av handel vänligen kontakta mäklarhuset ABG Sundal Collier.

Rapporter
Dokument
Pressmeddelanden