Estea_Omslag_Estea-Estea-Omsorgsfastigheter-AB-(publ)_Penna.jpg

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Bolaget äger fastigheterna Öland 2 i Västerås, Tuna 3:182 i Åkersberga, Fören 3 i Karlstad och Skörden 3 i Sundsvall

Estea Omsorgsfastigheter har sedan starten 2018 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av vård- och omsorgsfastigheter med väletablerade omsorgsbolag som hyresgäster, belägna på olika orter i Sverige. Avkastningen bygger på kassaflödet från fastigheterna samt värdeuppgång genom förädling.

För mer information vänligen kontakta Per Torpare, Försäljningschef på Estea AB

 

Rapporter
Dokument
Kalender
Pressmeddelanden