Kassakvittot 3 & 4.JPG

Kassakvittot 3 & 4

Fastigheten ligger i Borås.