Tuna3.182_4.jpg

Tuna 3:182

Fastigheten ligger centralt placerat i skärgårdstaden Åkersberga, ca 30 minuter från Stureplan. Fastigheten består av senior- och äldreboende om totalt 92 lägenheter, varav 24 är hänförligt till äldreboendet (genom Attendo) och 68 till seniorboendet.