Omsorgsfastigheter-HoldCo-AB.jpg

Estea Omsorgsfastigheter AB

Bolaget äger fastigheterna Öland 2 i Västerås, Tuna 3:182 i Åkersberga och Skörden 3 i Sundsvall

Estea Omsorgsfastigheter AB är en stängd Alternativ Investeringsfond, i enlighet med LAIF, med ett begränsat antal professionella investerare som delägare.

För mer information vänligen kontakta David Ekberg, vVD på Estea AB

 

Dokument