AlkottenBild2.jpg

Alkotten 2

Fastigheten är centralt belägen i Nynäshamn och innehåller huvudsakligen kontor och vårdinrättningar. Största hyresgäst är Nynäshamns kommun.