Björnen 12

Björnen 12

Fastigheten Björnen 12 är belägen i centrala Karlstad och innehåller huvudsakligen utbildningslokaler, kontor och handelslokaler. Ytmässigt största hyresgäst är Folkuniversitetet.