BjörnenKarlstad.png

Björnen 13

Fastigheten Björnen 13 är belägen i Karlstad centrum. På fastigheten finns tre byggnader, den största är en kontorsbyggnad byggd 1906, byggnad nr 2 är en kontorsbyggnad byggd 1953 och byggnad nr 3 är en gårdsbyggnad från 1962 med underliggande garage. Största hyresgäst är Karlstad Kommun.