10.1.2 cirkeln 2 18034-022.jpg

Cirkeln 2

Fastigheten Cirkeln 2 är belägen invid Smistavägen i handelsområdet Kungens kurva i sydvästra Stockholm och innehåller huvudsakligen kontor. Största hyresgäst är Optimal Cars AB.