KanotenKarlstad.png

Kanoten 10

Fastigheten Kanoten 10 är belägen i Inre hamnområdet i Karlstad och inrymmer huvudsakligen kontor. Största hyresgäster är Pensionsmyndigheten och Region Värmland.