Möllan-1.jpg

Möllan 1

Fastigheten är belägen i korsningen av Kymlingelänken och Hjulstavägen med adress Rinkebysvängen 70. Fastigheten är idag taxerad som en specialenhet/vårdbyggnad med typkod 823 och Stockholms Läns Landsting och Aleris är två av de största hyresgästerna