Stora-Mans-1.-nära.jpg

Stora Mans 1

Fastigheten är belägen i Långbro Park i Älvsjö. Långbro Park är belägen cirka 10 km sydväst om Stockholms city med direkt anslutning till E4/E20 och närhet till tunnelbana i Fruängen Centrum. De fyra största hyresgästerna är privatägda skolor. Resterande ytor förhyrs i huvudsak av Driv AB för fritidsverksamhet. Området är ett före detta sjukhusområde och skolan ligger i anslutning till parken som inrymmer allt från nyuppförda bostadskvarter till värdshus och simhall.