Så fungerar kapitalandelsbevis

Kapitalandelsbevis är ett finansiellt instrument som delvis liknar en obligation då det ger en ränteutbetalning och delvis liknar en aktie då det finns möjlighet att ta del av eventuell värdetillväxt.

Inledningsvis bedrevs de flesta av Esteas fonder som onoterade investeringar av ”private equity”-karaktär, riktade mot kvalificerade investerare som förmögna privatpersoner och familjer, stiftelser, kapitalförvaltare, fonder och institutioner. På senare tid har dock möjligheten att göra investeringar i kommersiella fastigheter öppnats upp för en bredare publik och gjorts enklare än förr. Detta tack vare kapitalandelsbevisen.

Kapitalandelsbevis möjliggör Esteas avkastningsmodell med såväl löpande ränteutbetalningar och vinstdelning. Genom att kapitalandelsbevis kan handlas i mindre poster möjliggörs en diversifiering även för mindre investerare.

Dessutom är Esteas kapitalandelsbevis noterade vid en börs. Det gör att investeringar bättre kan ske på investerares villkor, då köp och försäljning kan ske efter eget önskemål och inte är bundet till emissioner och fondernas avveckling. De kan dessutom placeras i såväl vanlig värdepappersdepå som kapitalförsäkring och ISK.

Se videon Så fungerar Esteas kapitalandesbevis

Pressmeddelanden