EkorrenKarlstad.png

Ekorren 11

Fastigheten Ekorren 11 är belägen i de norra delarna av centrala Karlstad. På fastigheten finns tre byggnader som inrymmer kontor och verksamheter. Största hyresgäst är Karlstad Kommun och Region Värmland.